MENU
       
         
HOOFDFILMPJE   VEEL GEMAAKTE FOUTEN  
1 Kennen en Kunnen

  Is het gebeurt of gebeurd?
Doorverwezen naar voltooid deelwoord look-a-likes filmpje 8.
Voorbeeld: Er gebeurt hier nooit iets.
Gebeuren wordt hier gebruikt als persoonsvorm, dus is het stam+t.
Er is hier nooit iets gebeurd.
Gebeuren wordt hier gebruikt als voltooid deelwoord, dus is de laatste letter een d.
(de r zit niet in ’t sexy fokschaap namelijk).

Is het wordt of word?
Ik of je erachter is word en een ander (jij/ hij/ Anna/ de gemeente) is wordt.
Doorverwezen naar persoonsvorm tegenwoordige tijd filmpje 5.

Is het houd je zusje of houdt je zusje?
Het is houdt je zusje. Zie voor de uitleg hiervan filmpje 5.

Is het werdt of gepakdt?
De combinatie dt bestaat nooit in de verleden of voltooide tijd!
werd (persoonsvorm verleden tijd filmpje 7)
en gepakt (voltooid deelwoord filmpje 8)

Is het gerend of gerent?
Het is gerend, dat hoor je wanneer je het langer maakt en met gebruik van ‘t sexy fokschaap. Voor de uitleg van de schrijfwijze van dit voltooid deelwoord bekijk je filmpje 8.

Is het gekrabt of gekrabd?
Het is gekrabd, dat hoor je wanneer je het langer maakt en met gebruik van ‘t sexy fokschaap. Voor de schrijfwijze van dit voltooid deelwoord bekijk je filmpje 8.

Is het gesurft of gesurfd?
Het is gesurft, zie filmpje 13.

Is het maakte of maakten
- Enkelvoud (een persoon of groepsbenaming) krijgt een te
- Meervoud (twee of meer) krijgt ten. Zie filmpje 6.

Is het antwoorde of antwoordde?
- antwoorden is een zwak werkwoord dat in de verleden tijd het achterplaksel de(n) krijgt achter de stam. Enkel een e toevoegen kan dus niet. Het is dus antwoordde.
Zie filmpje 6.

Wanneer schrijf je nu dubbel d of dubbel t?
Een dubbel d of t hoef je nooit zelf toe te voegen
Het is namelijk stam+ te(n) of stam+de(n) Als er toevallig een d of een t in de stam zit, hoef je hierdoor niet in de war te raken.
Haasten > ik haastte me erg.
Raden > jij raadde het antwoord.
Zie ook filmpje 6 hiervoor.

Is het houd de dief of houdt de dief?
Hiervoor moet je kijken naar de gebiedende wijs; het is houd de dief.
Zie hiervoor filmpje 14.
 
STARTFILMPJES    
2 Verschil tussen persoonsvorm en voltooid deelwoord

3 Verschil tussen zwakke en
sterke werkwoorden


4 De regels van 't sexy fokschaap

   
UITLEGFILMPJES    
5 Persoonsvorm tegenwoordige tijd

6 Persoonsvorm verleden tijd zwak

7 Persoonsvorm verleden tijd sterk

8 Voltooide tijd zwak

9 Voltooide tijd sterk

10 V/Z werkwoorden verleden tijd

11 V/Z werkwoorden voltooide tijd

12 Voltooid deelwoord lookalikes

13 Engelse werkwoorden

14 Gebiedende wijs
   
VERDER    
> Veel gemaakte fouten

Gebruik van Spellingjuf.nl
Auteur

Toelichting
Contact